Varför finns NIV?

Projektet som inriktar sig på kust- och landsbygdskommuner som har ett behov av göra det attraktivt att leva och verka i de områdena.

Bland invånare av utländsk bakgrund finns outnyttjad potential för entreprenörskap och uppstart av företag.

NIV vill öka sysselsättningen för samma målgrupp i enmansföretag, mikroföretag och nystartade verksamheter.

Vårt gemensamma mål

De övergripande målet: fler entreprenörer, företag och jobb.

Partnerskapet räknar med att NIV ska ge 80 nya entreprenörer med utländsk bakgrund och 320 nya jobb i enmans-, mikro- och nystartsföretag.

Arbetet med jobbskapande metoder och verktyg sker på tvärs i KASK-regionen.

Kort fakta

Länder: Sverige, Danmark
Områden: Frederikshavn Kommune, Sotenäs kommun, Aalborg Kommune, Munkedals kommun
Insatsområde: Sysselsättning
Period: 1 juli 2017 - 30 juni 2020

Lead partner: Den erhvervsdrivende fond Skagen Uddanelsescenter

Kontakt Danmark:
Jens Lundholm Pedersen <jlp@sucska.dk >
+4551598103
Peder Key Kristiansen <peder@sucska.dk>
+4551598104

Kontakt Sverige:
Leif Andreasson <leif.andreasson@sotenas.se>
+46(0)523664696

Partner: Fredrikshavn kommune, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Innovatum AB